Ανακοίνωση του Έπαρχου Λάρνακας για έναρξη υποβολή αιτήσεων για παραχώρηση κυβερνητικών οικοπέδων στην Κοινότητα Τρούλλων