Επιμορφωτικά Κέντρα – Δήλωση συμμέτοχής μέχρι την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023

Αγαπητοί συγχωριανοί,

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Τρούλλων στα πλαίσια της ενίσχυσης της δια βίου μάθησης, επιθυμεί να ενταχθεί στα Επιμορφωτικά Κέντρα σε Κοινότητες της Υπαίθρου, που αποτελούν το μεγαλύτερο πρόγραμμα γενικής επιμόρφωσης ενηλίκων.

Σας καλούμε όλους όπως το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στα προσφερόμενα θέματα που ακολουθούν για τη σχολική χρονιά 2023-2024.

 • Αισθητική
 • Γλώσσες
 • Γυμναστική (Γενική Εκγύμναση)
 • Γυμναστική (Πιλάτες)
 • Εκμάθηση Μουσικών Οργάνων (Κιθάρα, Μπουζούκι)
 • Ζούμπα
 • Ζωγραφική
 • Πρώτες Βοήθειες
 • Σμίλες – Βελονάκι

Ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα υπάρχει, το Κοινοτικό Συμβούλιο θα προχωρήσει σε δήλωση ενδιαφέροντος για λειτουργία Επιμορφωτικού Κέντρου στην Κοινότητα μας.

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου

Διαδικασία αναθεώρησης και τροποποίησης των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής, η οποία καλύπτει και την Κοινότητα Τρούλλων.

Φέρεται σε γνώση όλων των ενδιαφερομένων ότι μετά από Εγκύκλιο Επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, άρχισε η διαδικασία αναθεώρησης των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής, η οποία αφορά και την Κοινότητα μας.

 1. Σύμφωνα με την καθορισθείσα διαδικασία θα γίνει Παγκοινοτική Συγκέντρωση στα Κοινοτικά Κτίρια της Κοινότητας μας στις 28.03.2023 (ημέρα Τρίτη) και ώρα 7:30 μ.μ. ώστε οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να υποβάλουν γραπτώς τις εισηγήσεις τους συνοδευόμενες από τα αναγκαία πιστοποιητικά (όπως τοπογραφικό σχέδιο, αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας) οι οποίες οπωσδήποτε να είναι τεκμηριωμένες. Γραπτές εισηγήσεις ως περιγράφεται πιο πάνω μπορούν να υποβάλουν και ιδιοκτήτες γης που δεν μπορούν να παραστούν στην Παγκοινοτική Συγκέντρωση. Όλες οι εισηγήσεις θα πρέπει να σταλούν στο Κοινοτικό Συμβούλιο πριν τις 28.03.2023 ή να παραδοθούν στο Κοινοτικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της Παγκοινοτικής Συγκέντρωσης. Θα ακολουθήσει δημόσια διαβούλευση με το Κοινοτικό Συμβούλιο το οποίο θα τις αξιολογήσει κατά την διαμόρφωση των εισηγήσεών του προς το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Εισηγήσεις που δεν είναι τεκμηριωμένες ή δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία έγγραφα δε θα λαμβάνονται υπόψη.
 2. Σημειώνεται ότι τα ατομικά αιτήματα θα πρέπει να υποβληθούν μόνο στην αρμόδια Τοπική Αρχή (Κοινοτικό Συμβούλιο Τρούλλων) καθότι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως δεν θα εξετάζει ατομικά αιτήματα και δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύστημα «Ιππόδαμος» πολιτών παρά μόνο η οικεία Τοπική Αρχή.

Κοινοτικό Συμβούλιο Τρούλλων