Υπενθύμιση εξόφλησης λογαριασμών

Αγαπητοί συγχωριανοί,

Σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να εξοφλήσετε όλες σας τις φορολογίες το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018. Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, μετά την ημερομηνία αυτή, σε όλες τις φορολογίες θα επιβληθεί 10% επιβάρυνση.

Θα πρέπει επίσης να εξοφληθούν και οι λογαριασμοί της Υδατοπρομήθειας, για να ολοκληρωθούν οι λογαριασμοί του Συμβουλίου για τη χρονιά 2018.

Καλούνται επίσης όσοι έχουν παλαιότερες εκκρεμότητες να προσέλθουν στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου για διευθέτηση διακανονισμού εξόφλησης των οφειλών, καθώς σύμφωνα και με τις υποδείξεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας θα πρέπει να εισπραχθούν όλες οι καθυστερημένες οφειλές. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεωνόμαστε να προχωρήσουμε σε νομικές διαδικασίες που καλό είναι να αποφεύγονται.

Αναμένουμε την θετική ανταπόκριση όλων για αποφυγή ταλαιπωρίας και αύξησης των οικονομικών σας υποχρεώσεων.

 

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου