Ζητούνται προσφορές για τη διαχείριση της καντίνας στο Κοινοτικό Γήπεδο Τρούλλων

ΠΡΟΣΦΟΡΑ Κ.Σ. ΤΡ. 01/2017

 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Τρούλλων ανακοινώνει ότι δέχεται προσφορές για τη διαχείριση της καντίνας στο Κοινοτικό Γήπεδο Τρούλλων.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από τις 01/12/2017 μέχρι τις 15/12/2017, η ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο σας πληροφορεί ότι η καντίνα είναι πλήρως εξοπλισμένη με ψυγεία, πάγκους, νεροχύτη, με πλήρη ηλεκτρολογική και αποχετευτική εγκατάσταση, έτοιμη για χρήση.

Ο κάθε προσφοροδότης θα υποβάλλει τη προσφορά του στο έντυπο προσφοράς Κ.Σ.Τρ. 01/2017/Α , στο οποίο θα πρέπει να προσδιορίζει την προσφερόμενη τιμή ανά μήνα ή συνολικό  ποσό, για όλη την περίοδο ενοικίασης. Θα υποβάλλεται επίσης υπογραμμένο το έντυπο προσφοράς Κ.Σ.ΤΡ.01/2017/Β, στο οποίο αναφέρονται όλες οι πρόσθετες πληροφορίες και οι όροι της προσφοράς.

Ο κάθε προσφοροδότης μαζί με την προσφορά του θα πρέπει να προσκομίσει τραπεζική εγγύηση ίση με το ποσό των €200,00 (διακοσίων Ευρώ). Μπορεί επίσης να προσκομίσει τραπεζική επιταγή στο όνομα του Κοινοτικού Συμβουλίου με το ίδιο ποσό. Το ποσό αυτό θα επιστραφεί στους μη επιτυχόντες. Για τον επιτυχόντα, το ποσό θα κατακρατηθεί μέχρι τη λήξη του συμβολαίου.

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και σφραγισμένες σε φάκελο, πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφεται: « Προσφορά για την διαχείριση της Καντίνας του Κοινοτικού Γηπέδου Τρούλλων»

Οι προσφορές θα πρέπει να φθάσουν στο Κιβώτιο Προσφορών, στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Τρούλλων όχι αργότερα από τις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 15 Δεκεμβρίου 2017.

Έντυπα προσφοράς, όρους της προσφοράς, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν από τα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Τρούλλων, τηλ. 24649000 – 24822100.

Σημειώνεται ότι το Κοινοτικό Γήπεδο χρησιμοποιείται από την ανδρική και γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα της Κοινότητας μας, από τις ακαδημίες της ΑΕΚ, όπως επίσης και από άλλες ποδοσφαιρικές ακαδημίες και ομάδες που ενδιαφέρονται.

 

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου