ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΟΥΛΛΩΝ