Νέο Ωράριο Λειτουργίας Κοινοτικού Συμβουλίου Τρούλλων