Πληρωμές με κάρτα και JCC Smart

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Τρούλλων επιθυμεί να ενημερώσει όλους τους κάτοικους ότι έχει προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και πλέον μπορείτε να πληρώνετε τις οικονομικές σας εκκρεμότητες έναντι του Κοινοτικού Συμβουλίου με τη χρήση πιστωτικών / χρεωστικών καρτών.

Επίσης, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει γίνει, πολύ σύντομα θα μπορείτε να πληρώνετε τους νέους λογαριασμούς που εκδίδονται και διαδικτυακά, μέσω τις πλατφόρμας JCC SMART.

Μπορείτε να επισκέπτεστε την πλατφόρμα στο www.jccsmart.com , να επιλέγετε ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ και στη συνέχεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΡΟΥΛΛΩΝ. Εκεί θα έχετε τη δυνατότητα πληρωμής του λογαριασμού Υδατοπρομήθειας και της Φορολογίας.

Όταν θα είναι δυνατή η πληρωμή μέσω της πλατφόρμας JCC SMART θα υπάρχει ενημερωτική σημείωση στους λογαριασμούς που θα λάβετε.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία και βρισκόμαστε πάντοτε στη διάθεση σας για εισηγήσεις που θα αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Τρούλλων