Τα έργα που ολοκληρώθηκαν:

 • Αντιπλημμυρικό έργο
 • Αίθουσα Εκδηλώσεων Κοινοτικού Συμβουλίου
 • Έργο Νοτίου Αγωγού: αρδευτικό σχέδιο και υδροδότηση κτηνοτροφικών μονάδων
 • Επέκταση Κοιμητηρίου
 • Συντήρηση παλιού Κοιμητηρίου και περίφραξη με τοίχους
 • Κατασκευή περιπτέρου στο πάρκο της Κοινότητας
 • Αντικατάσταση όλων των παλιών παιχνιδιών,  και στα δυο πάρκα της Κοινότητας
 • Τοποθέτηση λαμπτήρων οδικού φωτισμού για φωταγώγηση δρόμου Αβδελλερού (Ανδρέα Μιχαήλ), δρόμου προς Εκκλησία Παναγίας Ρόδον Αμάραντο και δρόμου Κοιμητηρίου
 • Κατασκευή νέου χάρτη οδικού δικτύου Κοινότητας
 • Τοποθέτηση νέων πινακίδων με ονομασίες οδών
 • Βελτίωση δρόμων εντός της Κοινότητας