Πρόσκληση – Ενημέρωση για εγκατάσταση φωτοβολταικού πάρκου στην κοινότητα μας