Πρόσκληση για συμμετοχή σε ανοικτή παρουσίαση 2/5/2022