Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Τρούλλων της Επαρχίας Λάρνακας, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
Ονοματεπώνυμο: Σπύρος Πάμπουλου (Πρόεδρος)
Ονοματεπώνυμο: Μάμας Καλογήρου (Αντιπρόεδρος)
Tα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Ευάγγελος Ευαγγέλου
Ονοματεπώνυμο: Θεόδωρος Τσιάρλης
Ονοματεπώνυμο: Γεωργία Δημητρίου
Ονοματεπώνυμο: Άντρια Χαραλάμπους
Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτα Κυριάκου
Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Αδάμου
Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Χριστοφή
Tο προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτα Λαζάρου (Γραφέας)
Ονοματεπώνυμο: Μαρία Ηλία (Καθαρίστρια)
Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Χ” Ιωάννου (Εργάτης)