• Λευκωσία-Τρούλλοι (πορτοκαλί διαδρομή)
  • Λεμεσός-Τρούλλοι (μπλε διαδρομή)
  • Παραλίμνι-Τρούλλοι(ροζ διαδρομή)

howtogethere_large