Βρίσκεται 500 περίπου μέτρα νοτιοανατολικά του χωριού και είναι το μόνο μεταλλείο της Κύπρου που αναπτύχθηκε μακριά από τους πρόποδες του Τροόδους. Ωστόσο το χαλκούχο κοίτασμα του φαίνεται να είναι συνέχεια των πίλλοου λαβών του Τροόδους.

Η συσσωρευμένη σκουριά χαλκού, καθώς και άλλα κατάλοιπα υπόγειων μεταλλευτικών έργων, φανερώνουν ότι έγινε εντατική εκμετάλλευση του κοιτάσματος στα αρχαία χρόνια. Η εκμετάλλευση αυτή μπορεί να ταυτιστεί με την ιστορία της πόλης του αρχαίου Κιτίου που ξεκινά από το 13ο αιώνα π.Χ., σύμφωνα με ραδιοχρονολόγηση που έγινε με την μέθοδο του άνθρακα 14 στα εργοστάσια επεξεργασίας χαλκού της πόλης. Το Μεταλλείο των Τρούλλων ήταν οπωσδήποτε ένας από τους προμηθευτές τους, αν όχι και ο κυριότερος.

Η νεότερη ιστορία του μεταλλείου, αρχίζει γύρω στο 1920, όπως συμβαίνει και με όλα τα μεταλλεία της Κύπρου.

Παράλληλα με το χαλκό υπήρχαν και κοιτάσματα χρυσού, των οποίων έγινε εκμετάλλευση από δύο εταιρείες στις οποίες μισθώθηκαν. Έτσι από το μεταλλείο των Τρούλλων, που μισθώθηκε στην εταιρεία W. Berdi, παράχθηκαν από το 1935-1939, 46,5 κιλά χρυσού και 187,2 κιλά αργύρου. Επίσης με εργασίες που έγιναν από την Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία, παράχθηκαν 67,5 κιλά χρυσού και 368,5 κιλά αργύρου, από το μεταλλείο της Κοκκινόμουττης, 3,5 χιλιόμετρα νότια των Τρούλλων. Για την επεξεργασία του δημιουργήθηκε εργοστάσιο ανατολικά του δρόμου, που συνδέει τα Κελλιά με τους Τρούλλους.

Από το 1940 μέχρι το 1952 δεν έγινε καμιά δραστηριότητα στην περιοχή. Μεταξύ όμως των ετών 1952-1954, μετά από έρευνες, η εταιρεία Berdi εντόπισε μικρό χαλκούχο κοίτασμα κάτω από το χρυσοφόρο που είχε εκμεταλλευθεί προηγουμένως. Έτσι από το 1956-1961 εξορύχθηκαν με τη μέθοδο της επιφανειακής αποκάλυψης 46,475 τόνοι χαλκούχου μεταλλεύματος.

Το 1962 το μεταλλείο μισθώθηκε στις εταιρείες Κυπριακή Μεταλλευτική Εταιρεία και American Metal Climax. Οι δύο εταιρείες συνενώθηκαν με την ονομασία Μεταλλευτική Εταιρεία Τρούλλων. Η νέα εταιρεία αποφάσισε τη δημιουργία νέου εργοστασίου το οποίο συμπληρώθηκε το 1974. Λόγω όμως της τουρκικής εισβολής του 1974 η λειτουργία του μεταλλείου σταμάτησε.

Η λειτουργία του μεταλλείου είχε θετικά αποτελέσματα στην κοινότητα, αφού σ’ αυτό βρήκαν εργασία αρκετοί κάτοικοι του χωριού. Παράλληλα έγιναν σχετικά νωρίς έργα που συνέβαλαν στην πρόοδο της κοινότητας, όπως ήταν η ηλεκτροδότησή της και η ασφαλτόστρωση του δρόμου που τη συνδέει με τη Λάρνακα.

Πηγή:
Το κείμενο ετοιμάστηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο

Τέρρα Ούμπρα  είναι πέτρα με χρώμα και στα Λατομεία Τέρρα Ούμπρα  επεξεργάζονταν αυτή την πέτρα, την έκαναν  σκόνη και εξήγαν.  Λατομεία Τέρρα Ούμπρα στους  Τρούλλους υπάρχουν δυο. Το πιο μεγάλο βρίσκεται νότια του χωριού και είναι γνωστό ως Λατομείο της Κόκκινης , ενώ το άλλο ανατολικά, κοντά στο εξωκλήσι του Αγίου Νεοφύτου.

Η λειτουργία τους άρχισε από πολύ παλιά, γύρω στο 1930 και σταμάτησε περί το 1990. Στο Λατομείο της Κόκκινης είχε δημιουργηθεί ένα μεγάλο κοίλωμα λόγω των εκσκαφών,  το οποίο  σήμερα μετατράπηκε σε μια  λίμνη από νερό που βρέθηκε εκεί.

Στα παλιά χρόνια, οι εργασίες ανόρυξης ήταν πολύ επικίνδυνες, αφού δεν υπήρχαν τα μέσα και τακτικά γινόντουσαν ατυχήματα. Σε μια περίπτωση ήταν θανατηφόρο, όταν μεγάλος όγκος πέτρας και χώματος καταπλάκωσαν ένα εργάτη. Αξίζει να σημειωθεί πως τα πρώτα χρόνια το υλικό μεταφερόταν με αμάξια με ζώα στα καμίνια στην πόλη.

Πηγή:

Κοινοτικό Συμβούλιο Τρούλλων

Περισσότερα: Φύση

Περισσότερα: Θρησκευτική Ζωή