ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Το Κοινοτικό Συμβούλιο Τρούλλων προκηρύσσει δύο (2) θέσεις Γενικού Εργάτη (αιτήσεις μέχρι 15/07/2022).

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Τρούλλων προκηρύσσει δύο (2) θέσεις Γενικού Εργάτη (Μισθοδοτική Κλίμακα Ε5), οι οποίοι να μπορούν να διεκπεραιώνουν εργασίες σχετικά με καθαρίσματα – κλαδέματα – συντήρηση και επιδιόρθωση υδρευτικού συστήματος Υδατοπρομήθειας και ότι άλλο προκύψει για τις ανάγκες ευπρεπισμού της Κοινότητας μας, εφόσον χρειαστεί. Τα άτομα που θα επιλεγεί θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι […]

Οδηγός Πυροπροστασίας για το Κοινό

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, 9 στις 10 δασικές πυρκαγιές προκαλούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες, οι περισσότερες από αμέλεια. Γι’ αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν βρισκόμαστε εντός ή πλησίον δασικής περιοχής και να ακολουθούνται ορισμένοι βασικοί κανόνες που περιγράφονται πιο κάτω, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. (α) Οδηγίες πυροπροστασίας για όσους επισκέπτονται τα δάση […]

Καθαρισμός οικοπέδων, χωραφιών, ανοικτών χώρων στα όρια της κοινότητας (μέχρι 30/4/2022)

Με την παρούσα ειδοποιούνται όλοι οι ιδιοκτήτες οικοπέδων ή ανοικτών χώρων, εντός της κατοικημένης περιοχής Τρούλλων, ότι θα πρέπει να μεριμνήσουν εγκαίρως και όχι αργότερα από τις 30 Απριλίου 2022, για την πλήρη καθαριότητα των οικοπέδων / ανοικτών χώρων τους. Όσα οικόπεδα ή ανοικτοί χώροι δεν καθαριστούν μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία, το Κοινοτικό Συμβούλιο […]